Monday, September 27, 2010

Koi Kyu Nahi Samjhata Mere Dard-e-Dil Ko?

Koi Kyu Nahi Samjhata Mere Dard-e-Dil Ko?
Koi Kyu Nahi Samjha Pata Meri Shayri Me Chupe Dard Ko?
Sabko Kyu Lagat Hai Ki Hum Jhooth Likhte Hai Apni Shayri me?
Jabki Hum To Samet Dete Apni Shayri Me Puri Jindagi Ko.......!

No comments:

Post a Comment

Here Please Comment Upon My Shayri.....!

Thanks & Regards By- Roshan Dhar Dubey
[Email Id-rddubeyup@gmail.com]